15. PTO  VATRA  

User: none
Jméno: 
Heslo: 


O oddíle
Historie
Tábořiště
Vybavení

Aktivity
Členové
Fotogalerie
Ke stažení

Novinky
Diskuse
Odkazy


Optimalizováno pro
Mozilla Firefox™


Návštěvnost
online1
dnes11
týden42
měsíc182
celkem72237
90. TSP  >>>  15. PTO VATRA  >>>  Historie oddílu


Historie oddílu


Oddíl Vatra vznikl počátkem 70. let coby chlapecký pionýrský oddíl s tábornickým zaměřením. Stal se součástí Pionýrské skupiny Dukelských hrdinů. Tato uměle vytvořená PS sdružovala mimo jiné různé oddíly dříve junácké, pionýrské tábornické a další, které na začátku sedmdesátých let musely "dobrovolně" vstoupit do nově vzniklé Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM). Prvním oddílovým vedoucím byl Petr "Pebro" Brozkievič.


Na začátku roku 1975 si založily oddíly Vatra a Psohlavci Pionýrskou skupinu Mladých obránců vlasti (PS MOV). Psohlavci, další chlapecký oddíl z PS Dukelských hrdinů, jehož historie sahá do roku 1967, dali skupinově vedoucího – Dr. Iva Čapáka st. Zvaného "Quonab". Díky jeho kontaktům (byl profesionální voják a vyučující na Vojenské akademii Antonína Zápotockého) se podařilo PS získat patronát Vojenské akademie a do jisté míry ochranu a volnost v činnosti. V důsledku toho se také uskutečnil určitý posun v náplni činnosti od tábornické (v té době oficiálně nepřípustné) k "brannému pobytu v přírodě". Díky výše uvedenému mohla být skutečná náplň činnosti oddílů a družin částečně junácká, skautská, setonovská i branná, což v té době v běžných školních pionýrských skupinách nepřipadalo v úvahu. Oddíl Vatra byl ve skutečnosti vždy o něco méně branný a o něco více tábornický než oddíl Psohlavci.


Na konci roku 1975 vznikl v rámci PS MOV třetí, dívčí zdravotnický oddíl Henryho Dunanta, jehož náplň dobře zapadala do celkového rámce činnosti branného pobytu v přírodě.


Všechny tři oddíly vždy pracovaly družinovým systémem, každý oddíl se dělil na několik družin vedených družinovými vedoucími (později rádci družin). Činnost se odehrávala ve třech rovinách: družinové (schůzky, jednodenní výpravy, výjimečně vícedenní výpravy), oddílové (jednodenní i vícedenní výpravy, městské hry, celoroční etapové hry, tábory, různé akce pro vedoucí, rádce a přátele např. tradiční Posezení u Švéda) a skupinové (každoroční akce jako např. třídenní výpravy do Popůvek, jednodenní hry "Dobývání hradu Veveří", oficiální Skupinová shromáždění, nebo nárazové akce jako např. mezinárodní putovní tábor nebo zimní tábor). Vyvrcholením celoroční činnosti byl vždy letní oddílový tábor.


Od léta 1975 pořádala PS MOV vlastní letní stanové tábory "U Stříbrného jezera" (Znětínského rybníka) na místě, kde do té doby tábořil oddíl Psohlavci. Zpravidla se pořádaly dva třítýdenní turnusy, jeden "psohlavecký" a jeden "vatrácký". Náš oddíl táboří u Znětínského rybníka nepřetržitě mimo roky 1993 a 1997, kdy nám tábory nebyly povoleny (v roce 1993 byl putovní tábor po Mohelnicku a Jesenicku, v roce 1997 byl tábor u Zmítku na Šumavě).


V roce 1980 se místo jednoho znětínského turnusu tábora konal putovní tábor po Rumunsku a Bulharsku, který PS MOV získala jako odměnu za vyhodnocení jako jedna z nejlepší pionýrských skupin v republice.


V sedmdesátých a osmdesátých letech se vystřídalo ve vedení oddílu Vatra několik oddílových vedoucích, např. MUDr. Josef Snášel, MUDr. Ivo Čapák ml. alias "Fous", Ing. František "Koloděj" Jurek a Zdeněk Kucín. Od konce roku 1992 vede oddíl Luděk Maar neboli "Šroubek". Nejznámější, nejúspěšnější a nejdéle existující družiny v historii našeho oddílu byly chlapecké družiny Medvědi a Luňáci a dívčí družina Delfíni.


Po náboru nových členů na ZŠ Pastviny, Brno – Komín, v roce 1982 se z do té doby chlapeckého oddílu Vatra stal oddíl smíšený.


Na konci osmdesátých let oddíl Vatra postupně přecházel čím dál více k čistě tábornické činnosti, a to včetně prezentace na veřejnosti. Vytvořili jsme si vlastní systém zkoušek a hodnocení, obsahově z velké části inspirovaný setonovskými kluby Lesní moudrosti, organizačně spíše podobný systému skautskému. Tento systém měl i viditelnou podobu – umístění vlastních označení na zeleném, oficiálně pracovním, pionýrském kroji, který ovšem náš oddíl používal jako slavnostní.


Názvosloví hodností a funkcí (jako stopař, rádce, náčelník atp.), stejně jako program a zaměření táborů, výprav i celoroční činnosti na konci osmdesátých již poněkud neodpovídal oficiálnímu programovému a ideovému rámci činnosti Pionýrské organizace SSM. Toto naše zaměření a obsah činnosti se dařilo udržet až do listopadu 1989 shodou několika okolností (jistá autonomie naší mimoškolní pionýrské skupiny, ochota vedení PS i některých funkcionářů Obvodní rady PO SSM krýt či alespoň tolerovat naši činnost, celkové uvolnění společenského a politického klimatu v době "perestojky" a také nadšení a jistá zdravá drzost při vedení oddílu a družin). Přesto měl náš oddíl několikrát namále, hrozilo mu zrušení. Nejznámější je asi "kauza nástěnka", kdy jsme k výročí osmdesátých narozenin pana Jaroslava Foglara, známého jako "Jestřába", vyrobili krásnou nástěnku plnou fotografií a ukázek jeho knih vydaných ve "svobodnějších" dobách, umístili ji do výkladní skříně naší klubovny na Burešově ulici a na noc ji osvítili žárovkou, a to několik desítek metrů od budovy Krajského výboru Komunistické strany Československa...


Po listopadu 1989 jsme stáli před rozhodnutím jakým směrem a hlavně v rámci jaké organizace se bude existence oddílu, respektive skupiny (tehdy stále ještě existovaly velmi dobře fungující tři oddíly) ubírat. Nabízely se možnosti přidat se k některé obnovující se organizaci (Junák, Tábornická unie atp.), fungovat samostatně, nebo spolupracovat při vzniku "obrozené" organizace Pionýr. Hlavním důvodem toho, že jsme se rozhodli zapojit do procesu vzniku nové organizace Pionýr, byla skutečnost, že se v rámci Pionýra (za naší aktivní účasti) začalo obnovovat Sdružení pionýrských tábornický oddílů existující již na konci šedesátých let. Jedním z iniciátorů obnovení tohoto sdružení byl Lubomír Popelínský "Felčar" (všechny tituly a vědecké hodnosti pro jejich množství záměrně vynechávám), dlouholetý oddílový vedoucí Psohlavců a čelen vedení PS MOV, který byl aktivní již při zakládání tohoto sdružení v šedesátých letech. Náš oddíl Vatra, stejně jako oddíl Psohlavci a oddíl Henryho Dunanta, se stal jedním ze zakládajících členů Sdružení pionýrských tábornických oddílů a naše pionýrská skupina (přejmenovaná na 90. tábornickou skupinu Pionýra – 90. TSP) se stala vůbec první tábornickou skupinou pionýra. V roce 1990 se 90. TSP rozšířila o čtvrtý tábornický oddíl Stezka. V průběhu devadesátých let, bohužel, postupně zanikl tábornický oddíl Henryho Dunanta a později i tábornický oddíl s úžasnou a dlouhou historií, Psohlavci.


Od roku 1991 začal náš oddíl pořádat pravidelné vícedenní výpravy. První z nich se uskutečnila na Zouvalce o pololetních prázdninách, druhá pak v Českém Krumlově o podzimních prázdninách, což byly první podzimní prázdniny vůbec. Od té doby pořádáme výpravy každé velikonoční a podzimní prázdniny.


Od vzniku PS MOV v roce 1975 se náš oddíl scházel v klubovně na Burešově 10. Na konci 80. let již klubovna kapacitně pro družiny všech tří oddílů nestačila, proto si oddíl Vatra vlastními silami upravil prostory na Jiráskově 49 na klubovnu (do té doby skupinový sklad) a po několik měsíců v letech 1990 a 1991 se náš oddíl scházel tam. V roce 1990 se, bohužel, objevil člověk, který se tam údajně scházel před dvaceti lety s oddílem katolických skautů, čerstvě zrekonstruovaná klubovna se mu (pochopitelně) moc líbila a po několika měsících bojů se mu podařilo nás o klubovnu připravit. V té době se již také stahovala mračna nad klubovnou na Burešově, hlavně proto, že měla výklad, což v té době znamenalo enormní zájem ze strany začínajících podnikatelů. Ve spolupráci s Městskou radou Pionýra a Domem dětí a mládeže Lužánky se nám podařilo získat krásnou klubovnu i sklad na Slovinské 39 (v prostorách zrušeného Krajského domu pionýrů a mládeže), kde se náš oddíl schází dodnes.90. TSP  >>>  15. PTO VATRA  >>>  Historie oddílu